RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Powiat - Biłgoraj
.: AKTUALNOŚCI :.

Ćwiczenia zgrywające KSRG „MODEL – 2017”

Dodał Zabłotni Dariusz 2017-05-29 09:19:38

26 maja 2017 r. o godz. 10:45 pracownik zakładu Model Opakowania Sp. z o.o. zgłasza na nr alarmowy 998: „pożar wewnątrz hali nr 5 /spedycja/; prawdopodobnie doszło do zapalenia się elektrycznego wózka widłowego, widoczne są wielkie kłęby czarnego dymu, wewnątrz hali znajduje się dwóch pracowników: operator wózka i pracownik hali, na hali panuje duże zadymienie widoczność jest mocno ograniczona.”

Tak brzmiało zgłoszenie o zdarzeniu, które otrzymała Państwowa Straż Pożarna w Biłgoraju. Na szczęście były to tylko ćwiczenia zgrywające Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i służb współdziałających na terenie powiatu Biłgorajskiego. W ćwiczeniach udział wzięło 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych KSRG z powiatu biłgorajskiego, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji, Starostwo Powiatowe – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Pracownicy zakładu MODEL Opakowania Sp. z o.o.. Nad prawidłowym przebiegiem ćwiczeń czuwał Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju st. bryg. mgr inż. Mirosław Bury. Ćwiczenia poprzedzone były krótką odprawą z uczestnikami i rekonesansem po terenie zakładu.
Sporządził: st. kpt. Albert Kloc
Zdjęcia: mł. asp. Dariusz Zabłotni

KP PSP Biłgoraj