RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Powiat - Biłgoraj
.: AKTUALNOŚCI :.

Uroczyste przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP SÓL

Dodał Zabłotni Dariusz 2017-10-24 15:51:49

21 października 2017 r. w m. Sól w powiecie biłgorajskim, dokonano uroczystego przekazania dla OSP Sól średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu IVECO. Wyposażenie pojazdu stawowi nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy i specjalistyczny oraz sprzęt ochrony dróg oddechowych, sprzęt pomiarowy w postaci mierników wielogazowych i inny wykorzystywany podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Zakup niniejszego pojazdu został sfinansowany w ramach zadania publicznego pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” ze środków krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego - 318 tys. zł, firm ubezpieczeniowych - 300 tys.zł., środków własnych OSP Sól w kwocie prawie 102 tys. zł. oraz Gminy Biłgoraj - 50 tys. zł. Całkowity koszt zakupu pojazdu wyniósł 768 750 zł.
Uroczystości przekazania samochodu rozpoczęły się mszą świętą celebrowaną przez ks. kanonika Krzysztofa Jankowskiego - proboszcza parafii pw. Świętego Michała Archanioła w Soli. Następnie zaproszeni goście przy dźwiękach orkiestry udali się na plac uroczystości, gdzie oficjalnie kluczyki do pojazdu przekazał Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Marek Jasiński w asyście Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Grzegorza Alinowskiego.
Przebieg uroczystości swoją obecnością zaszczycili min. Poseł na Sejm Sławomir Zawiślak, Poseł na Sejm Piotr Olszówka, Członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Mieczysław Skura, Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju bryg. Wiesław Krent, Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński oraz wielu przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb i samorządów.
Po części oficjalnej uroczystości przekazania pojazdu, Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju bryg. Wiesław Krent odczytał list gratulacyjny Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka. Gratulacje złożyli także zaproszeni goście. Na koniec uroczystości podziękowania złożył Jan Małysza, naczelnik OSP Sól i jednocześnie komendant gminny OSP w Gminie Biłgoraj, dziękując wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do pozyskania samochodu.Tekst: st. kpt. Albert Kloc
Zdjęcia: OSP Sól

KP PSP Biłgoraj