RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Powiat - Biłgoraj
.: AKTUALNOŚCI :.

Sezon grzewczy 2017/2018 rozpoczęty bądźmy czujni!

Dodał Zabłotni Dariusz 2017-10-30 10:11:33

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju przypomina, że okres użytkowania urządzeń ogrzewczych w domach mieszkalnych to co roku okres zwiększonej ilości pożarów i wypadków związanych z zatruciem tlenkiem węgla popularnie nazywanym czadem.

Podczas sezonu grzewczego 2016/2017 /okres od 1 października do końca marca/ na terenie powiatu biłgorajskiego doszło do 63 pożarów w budynkach mieszkalnych i 5 zdarzeń związanych
z wystąpieniem tlenku węgla to jest o 22 więcej w stosunku do sezonu grzewczego 2015/2016.
W minionym okresie grzewczym podczas 6 zdarzeń /w 2 pożarach i 5 miejscowych zagrożeniach/ stwierdzono obecność tlenku węgla, w których 6 osób zostało poszkodowanych /objawy podtrucia tlenkiem węgla/. W jednym ze zdarzeń /podobnie jak w poprzednim sezonie grzewczym/ odnotowano, że osoby przebywające w budynku zaalarmowała czujka tlenku węgla. Po przybyciu strażacy stwierdzili obecność tlenku węgla w wysokości 700 ppm (0.07%). Jest to stężenie, przy którym już po 45 minutach ekspozycji dochodzi do objawów silnego zatrucia natomiast po dwóch godzinach do tzw. trwałej śpiączki. Niestety w ubiegłym sezonie grzewczym nie obyło się bez ofiar śmiertelnych.
W pożarze budynku mieszkalnego zginęła 1 osoba. Większość zdarzeń do których byli wzywani biłgorajscy strażacy to pożary, w których doszło do zapalenia się sadzy w przewodach kominowych powstające najczęściej wskutek zaniedbań użytkowników lub właścicieli budynków związanych głównie z zaniechaniem czyszczenia przewodów kominowych.
Jak co roku przypominamy, że pożary mogą okazać się tragiczne w skutkach pociągając za sobą ofiary śmiertelne. Jedną z przyczyn powodujących śmierć mieszkańców podczas użytkowania pieców jest tzw. CZAD, czyli tlenek węgla powstający w wyniku niecałkowitego spalania paliwa np. w wyniku niesprawnej wentylacji w kotłowni, zanieczyszczonego komina, czy w łazienkach
bez dostatecznej wentylacji, w których zainstalowany jest piecyk gazowy.
W temperaturze pokojowej jest to bezbarwny i bezwonny gaz. Ma silne własności toksyczne. Wdychanie nawet niewielkiej ilości tlenku węgla może spowodować zatrucie, silny ból głowy, wymioty, zapadnięcie w śpiączkę, a nawet śmierć.
Życie kolejny raz pokazuje, że bardzo skutecznym zabezpieczeniem przed niebezpieczeństwem zatrucia się tlenkiem węgla są elektroniczne czujki tlenku węgla oraz czujki dymu. Przedmiotowe czujki wyposażone są w akustyczny sygnalizator tzw. „syrenę” alarmującą mieszkańców o ewentualnym zagrożeniu. Należy je instalować w korytarzach, najlepiej w pobliżu sypialni aby ostrzeżenie nadeszło w porę. Zakup i instalacja takich czujek pozwala niejednokrotnie na ocalenie mienia oraz tego co jest bezcenne – naszego życia. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju apeluje do mieszkańców miasta Biłgoraj i powiatu biłgorajskiego o szczególną ostrożność i przestrzeganie instrukcji obsługi pieców ogrzewczych na paliwo stałe i gazowe.

PAMIĘTAJ CZAD ZABIJA !!!
Przepisy prawne:
§ 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
• co najmniej raz na 3 miesiące w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
• co najmniej raz na 6 miesięcy w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
• co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
• co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

st. kpt. Albert Kloc

KP PSP Biłgoraj