RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Powiat - Biłgoraj
.: AKTUALNOŚCI :.

Ćwiczenia zgrywających KSRG „SZKOŁA – 2017”

Dodał Zabłotni Dariusz 2017-11-27 10:03:01

24 listopada 2017 r. o godz. 13:15 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Majdanie Nepryskim zgłasza na nr alarmowy 998: pożar w szatni Szkoły Podstawowej w Majdanie Nepryskim. Pożar powoduje powstanie dużej ilości dymu, który klatką schodową rozprzestrzenia się na cały budynek szkolny.

Dyrektor Szkoły zarządza ewakuację uczniów i pracowników. Po ewakuacji okazuje się, że brakuje trzech osób, 2 uczniów i woźnego, który prawdopodobnie udał się do kotłowni gazowej w celu odłączenia zasilania. Podczas próby zamknięcia zaworu gazu w kotłowni dochodzi do rozszczelnienia instalacji gazowej. Wyczuwalny jest zapach nawaniacza gazu ziemnego. Takie informacje zawierało założenie do ćwiczeń, zgrywających Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i służb współdziałających na terenie powiatu Biłgorajskiego. W ćwiczeniach udział wzięło 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych KSRG z powiatu biłgorajskiego, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji, Starostwo Powiatowe – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Dyrekcja i Pracownicy Szkoły Podstawowej w Majdanie Nepryskim. Nad prawidłowym przebiegiem ćwiczeń czuwał Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju bryg. mgr inż. Wiesław Krent. Ćwiczenia poprzedzone były krótką odprawą z uczestnikami, rekonesansem po terenie zakładu BSG w Długim Kącie produkującym meble z litego drewna oraz zapoznaniem się z funkcjonowaniem farmy fotowoltaicznej w Samsonówce jedynej funkcjonującej na terenie powiatu biłgorajskiego.
Po zakończeniu ćwiczeń odbyło się szkolenie i pokazy w ramach kampanii MSWiA "Kręci mnie bezpieczeństwo". Szkolenie obejmowało zasady bezpieczeństwa i zagrożenia związane z udzielaniem pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, sposobami zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz bezpieczeństwem w domu i szkole.

W trakcie podsumowania ćwiczeń zgrywających jednym z istotnych punktów było zapoznanie druhów OSP z realizacją „dotacji KSRG” w latach 2011-2017 oraz „dotacji MSWiA” w latach 2016 i 2017. Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju bryg. Wiesław Krent przedstawił kwoty dotacji w skali województwa i powiatu biłgorajskiego jednocześnie zwracając uwagę na fakt zwiększenia środków przekazywanych na zapewnienie gotowości bojowej oraz przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych.KP PSP Biłgoraj