RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Powiat - Biłgoraj
.: AKTUALNOŚCI :.

Nowy sprzęt biłgorajskich strażaków

Dodał Zabłotni Dariusz 2017-11-28 10:09:24

W 2017 r. strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju pozyskali za blisko 170 tys. zł nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy i transportowy.

Przedsięwzięcie miało swój początek w listopadzie 2016 r., kiedy to złożono wnioski o dofinansowanie zadania do różnych podmiotów i instytucji wspierających. Podmioty te pozytywnie rozpatrzyły wnioski. W czerwcu br. rozpoczęto procedurę przetargową, która pozwoliła w lipcu i sierpniu wyłonić dostawców sprzętu. Pod koniec października dostarczony został ostatni nowozakupiony sprzęt. Po serii szkoleń w listopadzie z jego obsługi, sprzęt został włączony do podziału bojowego KP PSP w Biłgoraju.
Strażacy wzbogacili się o:
 agregat prądotwórczy (przewożony na przyczepie) o mocy 42 kVA,
 dwa defibrylatory półautomatyczne oraz defibrylator szkoleniowy,
 pojazd typu quad z wyposażeniem i przyczepą transportową,
 działko wodno-pianowe przenośne z deflektorem o wyd. 3200 l/min,
 zestaw urządzeń diagnostycznych do badań sprzętu ochrony dróg oddechowych.
Łączna wartość kupionego sprzętu to 169 934,28 zł.
Sprzęt ten:
• pozwoli ograniczyć skutki braku prądu i zapewni zastępcze zasilanie w energię elektryczną np. obiektów wrażliwych,
• zwiększy szanse przeżycia poszkodowanego z nagłym zatrzymaniem krążenia po wdrożeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej z udziałem AED,
• umożliwi dotarcie w trudnodostępny teren celem udzielenia/dostarczenia pomocy czy szybkie ugaszenie pożarów zlokalizowanych z dala od dróg dojazdowych lub na podmokłym obszarze,
• zapewni skuteczne podawanie środków gaśniczych podczas pożarów, w szczególności zakładów przemysłu drzewnego, gdzie nie ugaszenie „pożaru w zarodku” prowadzi do powstania zagrożenia o dużych rozmiarach i ryzyka wystąpienia poważnej awarii,
• umożliwi korzystanie z wszystkich aparatów ochrony dróg oddechowych dostępnych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, zapewniających bezpieczne prowadzenie działań w strefie np. z tlenkiem węgla bądź innymi niebezpiecznymi gazami.
Dofinansowania ww. przedsięwzięcia udzielili:
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie,
- Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,
- Powiat Biłgorajski,
- Miasto Biłgoraj.
Niniejsza informacja stanowi realizację obowiązku wynikającego z § 2 ust. 3 umowy dotacji Nr 340/2017/D/NZS z dnia 14.09.2017 r. pomiędzy WFOŚiGW w Lublinie a Powiatem Biłgorajskim.
KP PSP Biłgoraj