RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Powiat - Biłgoraj
.: AKTUALNOŚCI :.

Zakończenie akcji edukacyjnej „STRAŻAK UCZY RATOWAĆ”

Dodał KP PSP 2018-12-11 10:41:54

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju brała udział w kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować”. Organizatorem była Komenda Wojewódzka PSP
w Lublinie, która wspólnie z Komendami Powiatowymi i Miejskimi PSP woj. lubelskiego realizowała cykl szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznych zachowań w obliczu występujących zagrożeń w okresie od czerwca 2017 r. do grudnia 2018 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju brała udział w kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować”. Organizatorem była Komenda Wojewódzka PSP
w Lublinie, która wspólnie z Komendami Powiatowymi i Miejskimi PSP woj. lubelskiego realizowała cykl szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznych zachowań w obliczu występujących zagrożeń w okresie od czerwca 2017 r. do grudnia 2018 r.
W ramach tej akcji odbyło się sześć spotkań szkoleniowych, których adresatami byli nauczyciele wychowania przedszkolnego, podstawowego oraz ponadgimnazjalnego z terenu powiatu biłgorajskiego. Prowadzącymi zajęcia z zakresu pierwszej pomocy byli strażacy pełniący służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju. W ostatnich warsztatach, które odbyły się 23 listopada wzięli udział nauczyciele z Zespołu Szkół Samorządowych Tereszpol-Kukiełki, Szkoły Podstawowej w Tarnogrodzie oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Biłgoraju. Łącznie w ww. okresie przeszkolone zostały 84 osoby.
Głównym celem szkoleń było usystematyzowanie wiedzy jaką mają nauczyciele i pokonanie przez nich strachu przed udzielaniem pierwszej pomocy.
W ramach warsztatów prowadzone były zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu: przepisów prawnych dotyczących pierwszej pomocy, bezpieczeństwa własnego, zabezpieczenia miejsca wypadku, ewakuacji osoby poszkodowanej z zagrożonego miejsca, resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych, dzieci i niemowląt, postępowania w stanach urazowych: rany, krwotoki, złamania, zwichnięcia, skręcenia oraz nagłych zachorowań (zawał serca, udar mózgu, padaczka, cukrzyca). Główny nacisk podczas prowadzenia warsztatów był kładziony na praktykę. Dodatkowo nauczyciele zapoznawani byli z prowadzonymi przez Państwową Straż Pożarną akcjami profilaktycznymi oraz przekazywane były im informacje dotyczące materiałów edukacyjnych, które można wykorzystać podczas zajęć lekcyjnych
z wychowankami.

Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali stosowne zaświadczenia potwierdzające udział
w warsztatach.
Opracował: mł. asp. Albert Podolak

KP PSP Biłgoraj