RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Powiat - Biłgoraj
.: KONTAKT :.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Biłgoraju
Gen. Henryka Dąbrowskiego 10
23-400 Biłgoraj

Dane:
 • Telefon:
  • alarmowy: 998, 112;
  • urzędowy: (0-84) 688 00 10 - centrala TP
  • Faks: (0-84) 688-00-11
  • Oficer Prasowy: mł. bryg. Albert Kloc - 694478003, (84) 688 00 28

 • E-Mail:
  kp_bilgoraj@straz.lublin.pl
 • strona internetowa:
  www.straz.lbl.pl
 • NIP:
  918-17-14-439
 • REGON:
  950371577
 • GODZINY PRACY:
  • działania ratowniczo-gaśnicze: służba pełniona całodobowo,
  • sprawy urzędowe: pn.-pt. w godz. 7.30 - 15.30


Możliwy jest kontakt za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Komenda Powiatowa PSP w Biłgoraju informuje, że zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.01.130.1450 z późn. zmianami), z dniem 01.05.2008 r. można składać wnioski do Komendy Powiatowej PSP w formie elektronicznej. Aby złożyć wniosek do Komendy Powiatowej PSP konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne). Założenie konta na stronie: www.epuap.gov.pl

Wniosek dostępny jest pod adresem: Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Skargi/wnioski

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju lub Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 9.00 - 12.00 oraz 15:30 - 16:00) po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem tel. (84) 688 00 10 lub (84) 688 00 20.
W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Sekcja Organizacyjno Kadrowa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Telefon kontaktowy (84) 688 00 10 lub (84) 688 00 20.
Skargi/wnioski można składać:
- listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju, ul. Dąbrowskiego 10, 23-400 Biłgoraj
- osobiście w sekretariacie KP PSP w Biłgoraju przy ul. Dąbrowskiego 10, w godz. 7.30-15.30
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kp_bilgoraj@straz.lublin.pl z zaznaczeniem w tytule Skarga lub Wniosek
- faxem na nr (84) 688 00 11
- ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Sekcją Organizacyjno Kadrową pod nr. tel. (84) 688 00 10, (84) 688 00 20.
Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.
Skarga/wniosek powinny zawierać:
- imię i nazwisko wnoszącego,
- dokładny adres do korespondencji.

KP PSP Biłgoraj