RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Powiat - Biłgoraj
.: KIEROWNICTWO :.
Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju:
bryg. mgr inż. Wiesław Krent
tel. służb. (0-84) 688-00-21
tel. służb. 531 312 032
Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju:
st. bryg. mgr inż. Mirosław Bury
tel. służb. (0-84) 688-00-22
tel. służb. 785 640 822

KP PSP Biłgoraj