RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Powiat - Biłgoraj
Co to jest "112"


Numer alarmowy jest jednolitym europejskim numerem ratunkowym dostępnym w państwach Unii Europejskiej zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Adresy stron propaguj±cych i dostarczaj±cych informacje na temat numeru alarmowego 112:
www.ec.europa.eu/112 - strona Komisji Europejskiej prezentuj±ca aktualne informacje dotycz±ce działania Europejskiego Numeru Alarmowego 112;
www.112.gov.pl - informacje o pdejmowanych w Polsce działaniach dotyczacych funkcjonowania numeru alarmowego 112 i pracach nad jego upowszechnianiem;
http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm - wersja dla dzieci (z mozliwo¶ci± wyboru języka polskiego).
Kierowanie poł±czeń na numer alarmowy "112" jest bezpłatne.
Numer "112" można wybrać w telefonie nie posiadającym karty SIM.
Docelowo w Polsce wszystkie zgłoszenia kierowane na numer "112" będa przyjmowane przez operatorów centrów powiadamiania ratunkowego/wojewódzkich centrów powiadamia ratunkowego (CPR/WCPR). Obecnie trwa budowa systemu, a połczenia alarmowe są w większości obsługiwane przez własciwe terytorialnie jednostki Policji i Państwowej Straży Pożarnej.
Należy dodać, że w Polsce ze względu na przyzwyczajenie, komfort obywateli i specyfikę niektórych wezwań alarmowych zachowane zostały numery alarmowe 997 (Policja), 998 (Państwowa Straż Pożarna), 999 (Pogotowie Ratunkowe).
Kiedy dzwonić na "112"
Numer ten służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia, np.:
 pożary,
 wypadki drogowe,
 kradzieże,
 włamania,
 w przypadku użycia przemocy,
 nagłe omdlenia i utrata swiadomosci,
 poważne uszkodzenie ciała i silne krwawienie,
 przypadki porażenia prądem,
 rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję,
 inna nagła sytuacja zagrażaj?ca zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.
Pamiętaj! Dzwoniac na numer alarmowy "112" bez potrzeby i uzasadnienia, blokujesz linię telefoniczn? osobie, która własnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy, a nie może połączyć się z operatorem w CPR. Zastanów się TY też możesz kiedys potrzebować pomocy!

KP PSP Biłgoraj