RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Powiat - Biłgoraj
.: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy :.

Zakres przedmiotowy dotacji dla jednostek OSP z KSRG ( Asortyment KSRG 2019 )


Kampania sprawozdawcza OSP


Zasady_przeprowadzania_musztry.pdf

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa. Nadzór nad jego funkcjonowaniem pełni minister spraw wewnętrznych. Odpowiedzialność za organizację kierowania tym systemem spoczywa na komendancie głównym Państwowej Straży Pożarnej. Państwowa Straż Pożarna została zobligowana ustawami z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej oraz o PSP do zorganizowania krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego. Głównym zamierzeniem ustawodawcy było stworzenie jednolitego, skutecznego systemu ratowniczego, obejmującego cały obszar szeroko rozumianego ratownictwa pożarowego, technicznego, chemicznego i ekologicznego bez względu na miejsce, rodzaj i charakter prowadzonych działań ratowniczych.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy zorganizowany jest w sposób zapewniający jego ciągłe funkcjonowanie na poszczególnych poziomach, tj.:
  • powiatowym, jako podstawowym poziomie wykonawczym działań ratowniczych na obszarze gmin i powiatu,
  • wojewódzkim, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań ratowniczych na obszarze województwa,
  • centralnym, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań ratowniczych na obszarze kraju.

Ochtonicze Straże Pożarne należące do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z terenu powiatu Biłgoraj.

KP PSP Biłgoraj